دکتر لادن ناظمی

پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی


پوستی صاف بدون خط اخم با معجزه بوتاکس

زمانی که پوست جوان است و خاصیت کشسانی داردمیتواندچروک و خطوط روی پیشانی رابرطرفنموده و محو سازد امابهمرورزمانو با افزایش سن پوست از این قابلیت آن کاستهمیشود. با افزایش سن فردچروکهاو خطوط زیادی بر روی پیشانی وی پدیدمیآیند. به دلیلاینکهخطوط پیشانی و اخمتأثیرزیادی بر روی ظاهر فردمیگذارندبسیاری از مردم برای درمان و از بین بردنآنهابه استفاده از سم عصبی کهبوتاکسنام دارد رویآوردهاند. زمانی کهبوتاکسبهماهیچهیموردنظرتزریقمیشودماهیچه ریلکس شده و به سمت بالا کشیدهمیشودوبهاینترتیبچروکهاو خطوطبرطرفخواهند شد. با استفاده ازبوتاکسمیتواناز پدید آمدن خطوط بر روی پیشانی جلوگیری نمود و یاآنهارا کاهش داده و درمان نمود. بر طبق تحقیقات استفاده از سمبوتولینیومیابوتاکستأثیرمثبتی بر خلق و خود افراد گذاشته و کسانی که از این سم برای درمان خطوط پیشانی و اخم خود استفادهنمودهاندتوانستهاندتا حد زیادی افسردگی خود را درمان نمایند.

عوامل متعددی در پدید آمدن خطوط پیشانی و اخم نقش دارند که در ادامه به برخی از آنها اشاره شده است:

به طور معمول بخش خارجی پیشانی به صورت ایزوله است. با افزایش سن ابروها شروع به افتادگی و شل شدن مینمایند، بعد از این عضلات پیشانی با منقبض شدن تلاش میکنند تا افتادگی ابرو را جبران کرده و آن را به سمت بالا بکشند. این انقباض ماهیچههای پیشانی به مرور زمان باعث پدید آمدن خطوط و چروک بر روی آن میشود.

خطوط افقی پیشانی معمولاً به دلیل بالا بردن بیش از اندازه و متعدد ابروها به وجود میآیند. هر چه فرد ابروهای خود را بیشتر بالا ببرد خطوط افقی روی پیشانی وی افزایش خواهند یافت و این خطوط عمیقتر خواهند شد.

مزایای تزریق بوتاکس به پیشانی :
بوتاکس خطوط اخم و چروکهای پیشانی را برطرف نموده و به صورت شادابی و جوانی هدیه میدهد. میتوان گفت که این ماده یک روش حرفهای و یا راز زیبایی است که فارغ از سن و جنسیت ظاهر افراد را بهبود میبخشد.
بوتاکس به صورت رایج برای درمان و از بین بردن خطوط پیشانی و جوانسازی صورت به حالت طبیعی استفاده میشود و نتیجهای عالی در پی دارد.
این روش به جراحی و بی حسی احتیاجی نداشته و بسیار سریع و آسان میباشد.
بعد از تزریق بیمار به استراحت احتایجی نداشته و میتواند سریعاً فعالیتهای خود را از سر گیرد.

برای دیدن آلبوم بوتاکس اینجا کلیک کنید .


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، مجتمع آزند ، بلوک ب ، طبقه اول ، واحد 111
تلفن : 32240913 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
صفحه اصلیمطالب و مقالاتبیوگرافیخدمات مطبگالری عکسآدرس مطبسوالات پزشکیپیام های کاربرانسایت های دیگر